ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 6

E6. Cultura e Turismo Intelixente

Enfoque

Potenciar unha Galicia máis aberta, accesible e interactiva, impulsando o uso de tecnoloxías dixitais para o fomento da competitividade do turismo, a dinamización do patrimonio e a produción cultural e a construción dunha identidade cultural máis aló dun ámbito territorial ou temporal determinado.

Onde estamos

Áreas de actuación

  • Impulsar a proxección dos sinais de identidade de Galicia
  • Potenciar a posta en valor do atractivo turístico galego no panorama nacional e internacional

Programas

  • P15. Programa de cultura e turismo intelixente