ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 3

E3. Entorno dixital para a Saúde e o Benestar Social

Enfoque

Traballar por un entorno intelixente centrado nas persoas e no seu benestar ao longo de todo o ciclo vital a través do uso eficiente das tecnoloxías dixitais para:

  • mellorar a saúde e a autonomía persoal
  • contribuír a mitigar os riscos para a saúde e a protección da poboación
  • reforzar a robustez e sustentabilidade dos sistemas e servizos socio-sanitarios

Onde estamos

Áreas de actuación

  • Potenciar a mellora e protección da saúde
  • Promover a autonomía persoal e a vida independente

Programas

  • P7. Programa de impulso a unha sanidade preditiva e personalizada
  • P8. Programa dixital de benestar integral