Unha trasformación dixital á medida das persoas

Estase a configurar o futuro dixital

ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030