Unha trasformación dixital, sostible e inclusiva

Estase a configurar o futuro dixital

ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030