ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 2

E2. Sociedade dixital e inclusiva

Enfoque

Dotar ao conxunto da cidadanía da capacitación dixital necesaria para desenvolverse plenamente con confianza e seguridade neste contexto dixital.

Apoiarase a adquisición das competencias dixitais básicas, así como o pensamento crítico, a creatividade ou a xestión da carreira ao longo de toda a vida, a través da aprendizaxe permanente.

Onde estamos

Áreas de actuación

  • Promover as competencias dixitais para non deixar a ninguén atrás
  • Impulsar a educación dixital para facer fronte ás transformacións socioeconómicas

Programas

  • P5. Programa de desenvolvemento de competencias dixitais
  • P6. Programa de educación dixital