ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 4

E4. Territorio intelixente, verde e resiliente

Enfoque

Avanzar cara a un territorio, máis sustentable, máis verde e resiliente, mellorando a xestión e o coñecemento do territorio para fortalecer:

 • a cohesión territorial
 • a preservación medio ambiental e a acción polo clima
 • a sustentabilidade dos recursos e ecosistemas naturais
 • a seguridade e a prevención de riscos sociais e ecolóxicos

Onde estamos

Áreas de actuación

 • Impulsar a xestión territorial intelixente
 • Promover unha Comunidade dixital, verde e eco-eficiente
 • Potenciar a xestión intelixente de seguridade e emerxencias

Programas

 • P9. Programa de xestión territorial intelixente
 • P10. Programa de innovación dixital para a potenciación do medio rural e do mar
 • P11. Programa dixital de sustentabilidade ambiental
 • P12. Programa de xestión intelixente de emerxencias e prevención de riscos