ESTRATEXIA GALICIA DIXITAL 2030. EIXE 7

E7. Economía Dixital e Sostible

Impulsar a transición dixital do modelo produtivo como factor fundamental para:

  • aumento da competitividade
  • o emprego
  • a xeración de valor do tecido empresarial

Así pódese mellorar a produtividade, a xeración de novos produtos, servizos e modelos de negocio, e facilitar o cambio cara a unha economía circular, eficiente no uso de recursos e de baixa emisión de carbono.

Onde estamos

Áreas de actuación

  • Promover a adaptación ao mundo laboral cambiante
  • Impulsar a dixitalización empresarial para a competitividade
  • Potenciar o impulso dixital da produción local

Programas

  • P16. Programa de transformación dixital do servizo público de emprego de Galicia
  • P17. Programa de transición dixital para a industria e a empresa
  • P18. Programa dixital de mellora da competitividade do sector de produtores locais