2030 DIGITAL GALICIA STRATEGY. MAIN STRATEGIC AIM

E.Transversal Especialización tecnolóxica

Enfoque

Impulsar o desenvolvemento de maiores capacidades en torno as novas tendencias tecnolóxicas en Galicia co fin de poder avanzar, transformar e competir no novo contexto dixital, garantindo o impacto, a sustentabilidade e a evolución futura das actuacións de impulso á transformación dixital das nosas área de interese público e do noso tecido produtivo.

Onde estamos

Áreas de actuación

Áreas de actuación

  • Impulsar a promoción de talento dixital
  • Potenciar as capacidades e infraestruturas dixitais en tecnoloxías disruptivas
  • Promover o fortalecemento empresarial do hipersector TIC

Programas

  • P19. Programa para a potenciación da competitividade e innovación do ecosistema dixital
  • P20. Programa de apoio ao emprendemento dixital e proxección exterior do hipersector TIC