A transición dixital en Galicia

CONECTIVIDADE

Na última década a dixitalización experimentou un salto exponencial que mudou para sempre a nosa forma de vivir, traballar e relacionarnos. En 2010 Galicia miraba ao futuro co reto de iniciar unha transformación dixital na que ninguén quedase atrás.

Quisque at mauris convallis
SEGURIDADE DIXITAL

Nos últimos anos, e especialmente dende o estalido da pandemia coa implantación acelerada do teletraballo e o uso intensivo das canles en liña, a ciberseguridade  deixou de ser un termo descoñecido pola maioría para converterse nun motivo de preocupación, especialmente para a cidadanía e empresas, pero tamén para as Administracións públicas. O nodo de ciberseguridade de Galicia CIBER.gal suma a colaboración da entidades públicas e privadas para prover á poboación das mellores armas contra o cibercrime: a formación e a concienciación.

SANIDADE DIXITAL

Nos últimos anos, os servizos sanitarios galegos comezaron un proceso de dixitalización sen precedentes coa fin de axilizar todos os procedementos relacionados co ámbito da sanidade e así mellorar a atención prestada á cidadanía.

 

Quisque at mauris convallis
BENESTAR SOCIAL

O sector primario desempeña un papel estratéxico na economía de Galicia, xa que é un gran creador de emprego e riqueza no territorio. Por iso, a súa protección e conservación resulta prioritaria para todos os organismos públicos, que acoden á tecnoloxía para alcanzar este obxectivo.

Quisque at mauris convallis
ENSINO DIXITAL

As competencias dixitais son determinantes hoxe en día para manter a empregabilidade e dotar ao ensino de ferramentas tecnolóxicas que capaciten ao alumnado para facer fronte ás necesidades do mercado.

Por iso, é de especial importancia o marco galego de competencias dixitais, que xa foi aprobado polo Consello da Xunta e que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2022. O marco inclúe a nova certificación galega de competencias dixitais, así como os criterios para a capacitación dixital da cidadanía, no sector público e na educación.

A DIXITALIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

O sector primario desempeña un papel estratéxico na economía de Galicia, xa que é un gran creador de emprego e riqueza no territorio. Por iso, a súa protección e conservación resulta prioritaria para todos os organismos públicos, que acoden á tecnoloxía para alcanzar este obxectivo.

Quisque at mauris convallis