A transición dixital en Galicia

TURISMO INTELIXENTE

O sector turístico viuse obrigado a modernizarse e a adaptarse aos novos hábitos de consumo e da forma na que os turistas se relacionan co destino debido, entre outras razóns, aos cambios tecnolóxicos acontecidos nos últimos anos.

MOBILIDADE DIXITAL E SOSTIBLE

O ano 2020 foi clave no proceso de modernización da rede galega de transporte e na posta en marcha de iniciativas de mobilidade sustentable e modernización tecnolóxica. Neste período presentáronse 10 programas de fomento da mobilidade sustentable e modernización do transporte, cun orzamento total de 400 millóns de euros e cos que se crearán preto de 2 300 empregos, tanto de forma directa como indirecta.

LONXAS DIXITAIS

A poxa en liña é unha realidade en 25 rulas galegas. 

O SISTEMA DE XESTIÓN